System Administration

Cài đặt & bảo trì hệ thống Linux

Với hơn 10 năm kinh nghiệm quản trị và vận hành hệ thống Linux, chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn các công việc như cài đặt hệ thống, quản trị và đưa ra các thay đổi phù hợp với mô hình và kiến trúc phần mềm của các bạn.

Hỗ trợ cài đặt trên các nền tảng

Bên cạnh việc cài đặt trên các server, VPS thông thường, chúng tôi hỗ trợ cài đặt trên một số nền tảng cloud như bên dưới.


Một số công nghệ sử dụng