Tối ưu hệ thống

Trong quá trình phát triển của bạn, hệ thống sẽ gặp nhiều vấn đề liên quan đến trải nghiệm và hiệu suất truy cập. Việc phân tích, đánh giá và đưa ra hướng tốt nhất để tối ưu hệ thống là một việc làm mà các bạn không thể xem nhẹ. Chúng tôi có cung cấp một số dịch vụ liên quan đến tối ưu hệ thống và trải nghiệm người dùng như bên dưới.

Front-end Optimization

HTML, CSS, Javascript, SPA, PWA…

Tối ưu tốc độ truy cập website bao gồm tối ưu hình ảnh, tài nguyên (CSS, Javascript) và áp dụng một số công nghệ tiên tiến ở Frontend (trình duyệt)

Security Optimization

Authentication, Authorize & Audit

Khảo sát và đánh giá tính bảo mật của hệ thống, bao gồm web server, file server, database và áp dụng một số mô hình an toàn thông tin.

Back-end Optimization

Load balancer, PHP, MySQL, Redis, RabbitMQ…

Tối ưu xử lý ở phía server như tốc độ xử lý, truy xuất dữ liệu, tối ưu lưu trữ và áp dụng các kiến trúc mới để tăng tốc và giảm tải cho hệ thống.

UI/UX Optimization

UI/UX, Wireframe, Heatmap

Đánh giá hiệu suất của giao diện, đề xuất các phương án test giao diện như A/B testing, trải nghiệm người dùng…